Kemmerling

Wymienniki płaszczowo-rurowe typu Kemmerling

Czołowe technologie i indywidualne rozwiązania

{$pageoption_print}

Nazwa wymienników typu “Kemmerling” wywodzi się od nazwy założyciela i właściciela Franza Jozefa Kemmerling , który w roku 1975 rozpoczął rozwój produktu i jego sprzedaż.
W 2000 roku firma FK Kemmerling została przejęta przez koncern GEA, a produkcja została ulokowana w zakładach GEA w Polsce.

 • Kemmerling typ FKV-L
  Podgrzewacz gazu
  Przykład wymiennika typy Kemmerling z wymiennym wkładem rurowym

Wymienniki typu Kemmerling należą do grupy wymienników płaszczowo-rurowych które zostały ustandaryzowane w 10 typoszeregach i 120 różnorodnych typach dla zapewnienia klientowi indywidualnych rozwiązań. Typy w/w wymienników posiadają oznaczenia katalogowe jak: FKV-D(U), FKV-T, GK.

Materiały

Rodzaj materiałów ustala się przy uwzględnieniu zastosowanych mediów, ciśnień i wymogów ochrony antykorozyjnej.

Ciśnienia robocze

W produkcji seryjnej dla wymienników FKV, GK przewidziano ciśnienia robocze 16 bar. Jednak istnieje możliwość wykonania wersji do 200-250 bar.

Temperatury robocze

Ze względu na temperatury robocze rozróżnia się 3 grupy:

 1. do 100°C – uszczelki typu perbunan
 2. do 200°C – uszczelki typu viton
 3. dla wyższych temperatur – specjalne uszczelki uwzględniające specyficzne warunki pracy

 

 

Chłodnicę zanurzeniową FKV-T skonstruowano specjalnie do eksploatacji w zbiornikach olejowych i wyposażono w rury żebrowane w kształcie litery U. Tego typu chłodnice stosuje się wówczas, gdy olej z obiegu hydraulicznego musi zostać odprowadzony z powrotem do zbiornika oleju, a przedtem jeszcze schłodzony. Dla oszczędności miejsca, chłodnicę wsuwa się do zbiornika oleju i poprzez kołnierz pierścieniowy, w którym są rozmieszczone przyłącza, szczelnie skręca się śrubami.

Seria „D” charakteryzuje się stabilną konstrukcją, gdzie wiązka rurowa posiada dwa dna sitowe, z których jedno osadzone jest ślizgowo w pierścieniu uszczelniającym. W ten sposób wydłużenia termiczne przyjmowane są bez uszkodzeń. Całość zabudowana jest w płaszczu i zamknięta pokrywami. Odkręcając pokrywę można wymontować wiązkę rurową, dzięki czemu możliwe jest łatwe czyszczenie strony wewnętrznej i zewnętrznej. Jeśli czyszczenie strony zewnętrznej jest niepotrzebne, a na podstawie danych termicznych kompensacja długości nie jest wymagana, można wybrać wykonanie spawane (wiązka niewyciągana – NZ).

Rury żebrowane serii „U” ułożone są w kształcie litery U. Sprzyja to przyjmowaniu wydłużeń termicznych i umożliwia korzystne cenowo rozwiązanie.

Wymienniki ciepła serii GK nadają się do wielu procesów termo-kinetycznych. W przypadku gładko-rurowych wymienników ciepła, medium chłodzące płynie zwykle po stronie rur. Media typu woda, olej i gaz mogą być zarówno ogrzewane jak i schładzane. Program produktów standardowo bazuje na trzech średnicach rur (8, 12, 16 mm). Materiały na rury: stal węglowa, wysokostopowa, miedź, miedzionikle, tytan i inne.

Wymiary zewnętrzne są identyczne a jedynie zabudowane wiązki rurowe posiadają różne powierzchnie wymiany ciepła. Cała seria GK obejmuje dziewięć różnych średnic płaszcza i wykonywana jest w dziesięciu różnych długościach zabudowy. Daje to stopniowane powierzchnie przenikania ciepła od 0,2 m2  do 100 m2  . Stosowane mogą być rozwiązania z wyjmowanym wkładem rurowym bądź spawanym. W przypadkach szczególnych wymagań, do dyspozycji są wykonania z głowicą pływającą.

Rury żebrowane

Zasadniczym elementem serii produkcyjnej FKV jest wiązka rur żebrowanych. Medium o mniej korzystnych parametrach termicznych płynie po stronie płaszcza (strona zewnętrzna wiązki rurowej), a medium o parametrach bardziej korzystnych - w rurach.

Geometria rury żebrowanej w dużej mierze niweluje niekorzystne warunki przenikania ciepła np. oleju w stosunku do wody. Możliwa jest więc nadzwyczaj elastyczna eksploatacja , która nawet przy małej ilości medium pozwala osiągnąć skuteczne prędkości, a tym samym dobre parametry przenikania ciepła.

Zalety

 • Stabilna, wytłaczana geometria żebrowania (z możliwością obliczenia na kilkadziesiąt bar).
 • Wysoka sprawność przy niskim spadku ciśnienia.
 • Odległości pomiędzy przegrodami kierującymi zależne od zastosowania, co zapewnia optymalną prędkość oleju po stronie płaszcza.
 • Cynowana powierzchnia żebrowana (opcja) zabezpieczająca przed starzeniem się oleju.
 • Rury rozwalcowane lub spawane w dnie sitowym.

Materiały:

 • Cu-DHP
 • CuNi10FE
 • Cu-DHP/1.4571 i inne
Top
Your browser is out of date. Please update your Browser.
Ta witryna internetowa używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości jej użytkowania. Odwiedzając tę witrynę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji