Korzyści

Standard Dry Coolers (STK)

Wszechstronna opłacalność

{$pageoption_print}

W połączeniu z systemami chłodniczymi lub z systemami wymuszonego chłodzenia, standardowe suche chłodnice są dobrym rozwiązaniem nawet dla procesów, w których produkt musi być chłodzony do znacznie niższej temperatury niż temperatura otoczenia.

  • Chłodzenie powietrzem
    Chłodzenie powietrzem w zastosowaniu do chłodzenia wody opłaca się, kiedy jest wspierane przez oziębiający lub wymuszony systemy chodzenia.

Jak widać na rysunku, najbardziej ciche jednostki mogą, ze względu na ograniczone wymagania przepływu powietrza, zmniejszać zużycie energii i koszty operacyjne do takiego poziomu, na jakim są one bardziej opłacalne, pomimo wyższych nakładów kapitałowych.

Rysunek pokazuje część obciążenia chłodzenia dostarczony przez każdy system chłodzący w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury produktu.

Top
Your browser is out of date. Please update your Browser.
Ta witryna internetowa używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości jej użytkowania. Odwiedzając tę witrynę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji