Projekt Unijny I

Projekt Unijny I

{$pageoption_print}

O projekcie

Firma GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informuje
o realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych
osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
"Dotacje na inwestycje"


Tytuł projektu: 

Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych

Nazwa beneficjenta: GEA Technika Cieplna Spółka z o.o.

Wartość projektu: 8 426 200,00 zł
Udział Unii Europejskiej: 3 530 880,00 zł
Okres realizacji: 2012 - 2015


Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
znaleźć można na stronach:

Unii Europejskiej: www.europa.eu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Instytucji zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Instytucji pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju : http://www.ncbir.pl/

ZAPYTANIA OFERTOWE

Analiza aktualnego stanu rozwiązań techniczno-materiałowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej pt.: "Analiza aktualnego stanu rozwiązań techniczno-materiałowych urządzeń ddo wymiany ciepła pracujących w ekstremalnych warunkach wraz z określeniem procesów ich niszczenia i zużycia. Opracowanie założeń materiałowo-technologicznych nowych urządzeń."

Zakończono dnia 05.06.2012r

Pobierz

Zestaw do automatycznego spawania rur okrągłych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do automatycznego spawania rur okrągłych w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia 19.10.2012r

Pobierz

Dostawa detektora nieszczelności

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa detektora nieszczelności w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia 26.11.2012r

Pobierz

Kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie inżynierii powierzchni materiałów metalicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe doradztwo techniczne w zakresie inżynierii powierzchni materiałów metalicznych oraz badania nad doborem wraz z wykonaniem modyfikacji powierzchni materiałów metalicznych poprzez nałożenie powłok ochronnych z wykorzystaniem różnym technik nanoszenia w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia 08.03.2013r godz. 12.00

Pobierz

Kompleksowa usługa badawcza

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi badawczej w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia 08.03.2013r godz. 12.00

Pobierz

Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa defektoskopu ultradźwiękowego w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia: 29.07.2013r godz. 00.00

Pobierz

Dostawa przyrządu do pomiaru chropowatości

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do pomiaru chropowatości w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia: 16.08.2013r

Pobierz

Dostawa przyrządu do badania zawartości ferrytu w stalach

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do badania zawartości ferrytu w stalach w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia: 16.08.2013r godz. 00.00

Pobierz

Dostawa przyrządu do pomiaru grubości powłok na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządu do pomiaru grubości powłok na podłożu ferromagnetycznym i nieferromagnetycznym w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia: 16.08.2013r godz. 00.00

Pobierz

Dostawa sprzętu do badań magnetyczno-proszkowych w ramach projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do badań magnetyczno-proszkowych w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia: 16.08.2013r godz. 00.00

Pobierz

Zakup wiertarki magnesowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wiertarki magnesowej w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia 17.09.2013r

Pobierz

Dostawa kompletnego sprzętu spawalniczego

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego sprzętu spawalniczego w ramach projektu realizowanego przez GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. pt.: „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych” Umowa o dofinansowanie projektu z dnia 09.11.2012 roku. Nr POIG.01.04.00-16-109/12.

Zakończono dnia: 26.09.2013r godz. 00.00

Pobierz

Usługa badawcza - Ocena przydatności klejów polimerowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi badawczej w ramach projektu "Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych".

Zakończono dnia 21.02.2014r godz. 12.00

Pobierz

Audyt - Wymiennik do pracy w warunkach ekstremalnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie jednego audytu zewnętrznego projektu „Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych".

Zakończono: 14.04.2014r. do godz. 16.00

Pobierz

Ogłoszenie wyboru

Dostarczenie elementów do konstrukcji prototypu chłodnicy oleju

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów do konstrukcji prototypu chłodnicy oleju w ramach projektu "Opracowanie innowacyjnych wymienników ciepła do pracy w warunkach ekstremalnych".

Termin: 11.12.2015r godz. 12.00

Zapytanie ofertowe - Chłodnica oleju

Zapytanie ofertowe - Chłodnica oleju sita

Chłodnica oleju - pliki

Top
Your browser is out of date. Please update your Browser.
Ta witryna internetowa używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości jej użytkowania. Odwiedzając tę witrynę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji