Projekt Unijny II

Projekt Unijny II

{$pageoption_print}

O projekcie

 

Firma GEA Technika Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informuje
o realizacji projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach działania 1.4 Wsparcie projektów celowych
osi priorytetowej 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
"Dotacje na inwestycje"


Tytuł projektu:

Prace badawcze nad ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych

Nazwa beneficjenta: GEA Technika Cieplna Spółka z o.o.

Wartość projektu: 2 781 982.88 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 076 530.28 PLN
Okres realizacji: 2014 - 2015

W dniu 02.06.2014r. Spółka GEA Technika Cieplna Sp. z o.o podpisała umowę o dofinansowanie nr POIG.01.04.00-16-288/13 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.4 w zakresie współfinansowanie projektu pt. „Prace badawcze nad ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych. ”

Projekt badawczy zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologicznych w zasadniczo zmienionych produktach: rekuperator gaz-gaz, ekonomizer gaz-ciecz. Rozwiązania te, będące wynikiem realizacji prac B+R nie były dotychczas stosowane na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych.
Efekty realizacji prac badawczo-rozwojowych wpłyną korzystnie na ofertę Wnioskodawcy poprzez wzbogacenie jej o zasadniczo zmienione produkty o lepszych parametrach od dotychczas występujących na rynku. Produkty charakteryzować się będą lekką konstrukcją i mniejszymi gabarytami w stosunku do aktualnie oferowanych rozwiązań przy zachowaniu jednoczesnej wysokiej sprawności, niezawodności i żywotności. Nowej generacji ekonomizery i rekuperatory dzięki mniejszym gabarytom, lżejszej masie oraz specjalnym ochronnym powłokom natryskowym będą mogły mieć zastosowanie w miejscach do tej pory niedostępnych (stropy o mniejszej nośności, elementy kominów, kanały doprowadzające gaz) oraz w specyficznych warunkach jakimi są gazy spalinowe.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Efektem zrealizowanych badań przemysłowych będzie połączenie zdobytej wiedzy w system wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze oraz ekonomizer (opracowanie prototypów), a następnie poddanie ich szczegółowym testom i analizom w celu weryfikacji przyjętych założeń projektowych.

Okres realizacji projektu: 01/06/2014 do 31/12/2015
Całkowita wartość wydatków na realizację projektu wynosi: 2 781 982.88 PLN
Wartość dofinansowania wynosi: 1 076 530.28 PLN
Koordynator Projektu: Sandra Przewoźnik
Kontakt do koordynatora projektu: sandra.przewoznik@gea.com

 

Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka znaleźć można na stronach:

Unii Europejskiej: www.europa.eu
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Instytucji zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl
Instytucji pośredniczącej – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju : www.ncbir.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

Kompleksowa usługa badawcza w zakresie badań materiałowych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi badawczej w ramach projektu "Opracowanie innowacyjnej konstrukcji lekkiego wymiennika do odzysku ciepła pracującego w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów".

Zakończono dnia 03.02.2014r godz. 10:00.

Pobierz

Usługa badawcza w zakresie analizy przepływów

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi badawczej w ramach projektu "Opracowanie innowacyjnej konstrukcji lekkiego wymiennika do odzysku ciepła pracującego w warunkach przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i materiałów".

Zakończono dnia 03.02.2014r godz. 10.00

Pobierz

Usłuiga doradcza w zakresie rozliczania projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej w zakresie rozliczania projektu "Prace badawcze na ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych”

Zakończono dnia: 29.05.2014r godz. 16.00

Pobierz

Wykonanie tablic informacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterech tablic informacyjnych.

Termin zakończenia: 02.06.2014r

Pobierz

Zakup specjalistycznego oprogramowania do wykonania obliczeń inżynierskich

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego oprogramowania do wykonania obliczeń inżynierskich dotyczące realizacji Projektu nt.: „Prace badawcze na ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych”.

Zakończono dnia 14.07.2014r godz. 16.00

Pobierz

Zakup modeli wymiennika ciepła

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup modeli wymiennika ciepła dotyczące realizacji Projektu nt.: „Prace badawcze na ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych”.

Zmiany w rewizji 1:
Pkt.III
Zakres grubości materiału
Termin dostawy modelu
Pkt.VI
VI.1 – termin składania ofert
VI.9 – termin składania zapytań w zakresie przedmiotu zamówienia

Zakończono dnia: 26.09.2014r godz. 16.00

Pobierz      Rewizja

Umowa ramowa na kupno i dostawę surowców i materiałów operacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest podpisanie umowy ramowej na kupno i dostawę surowców i materiałów operacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych dla projektu pt. "Prace badawcze nad ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych." w okresie od zawarcia umowy ramowej z wybranym dostawcą do 31 grudnia 2015r.

Termin zakończenia: 02.12.2014r

Zapytania:

Armatura     Armatura ENG

Blacha ze stali kwasoodpornej     Blacha ze stali czarnej

Konstrukcja stalowa obejmująca: stożek dolotowy do wymiennika ciepła, stożek wyllotowy z wymiennika ciepła, żaluzja

Trawienie i pasywacja wymienników ciepła i ich elementów wykonanych ze stali kwasoodpornej w gatunku 1.4571 i 1.4301

Wykonywanie otworów okrągłych o średnicy 18,25 (+0,3 mm,-0 mm)

Rury krućcowe - ENG

Rury wymiennikowe - ENG     Rury wymiennikowe - ENG rev.1

Dostarczenie elementów do konstrukcji prototypu wymiennika ciepła typu rekuperator i ekonomizer

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów do konstrukcji prototypów wymiennika ciepła typu rekuperator oraz wymiennika ciepła typu ekonomizer w ramach projektu "Prace badawcze nad ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych ".

Termin: 11.12.2015r godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe - Rekuperator

Rekuperator - pliki

Zapytanie ofertowe - Ekonomizer

Ekonomizer rev.1

Zapytanie ofertowe - Ekonomizer rury

Zapytanie ofertowe - Ekonomizer sita

Ekonomizer - pliki

Dostarczenie specjalistycznego oprogramowania do wykonania obliczeń inżynierskich

ZAPYTANIE OFERTOWE

w związku z realizacją projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 1.4

Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie specjalistycznego oprogramowania do wykonania obliczeń inżynierskich w ramach projektu "Prace badawcze nad ekonomizerami, rekuperatorami pracującymi w specyficznych warunkach przemysłowych ".

Termin: 22.12.2015r godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe

Top
Your browser is out of date. Please update your Browser.
Ta witryna internetowa używa plików cookie w celu zapewnienia najlepszej jakości jej użytkowania. Odwiedzając tę witrynę, wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookie. Więcej informacji